Drzavni trgovski tehnični zavod in oddelek za geometre s slovenskim učnim jezikom Ziga Zois
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
vai al working people

Uprava, finance in marketing
Ekonomsko področje

predmetnik

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

Slovenski jezik in književnost

4

4

4

4

4

Italijanski jezik in književnost

4

4

4

4

4

Angleščina

3

3

3

3

3

Nemščina

3

3

3

3

3

Zgodovina

2

2

2

2

2

Zemljepis

3

3

-

-

-

Matematika

4

4

3

3

3

Informatika

2

2

2

2

-

Vede o zemlji in biologija

2

2

-

-

-

Fizika

2

-

-

-

-

Kemija

-

2

-

-

-

Pravo in ekonomija

2

2

-

-

-

Pravo

-

-

3

3

3

Politična ekonomija

-

-

3

2

3

Gospodarsko poslovanje

2

2

6

7

8

Telesna vzgoja

2

2

2

2

2

Katoliški verouk ali alternativne dejavnosti

1

1

1

1

1

skupaj - tedensko

36

36

36

36

36

 

Ob splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljih doseže absolvent smeri
Uprava, finance in marketing specifične kompetence na naslednjih področjih:
* knjiženje poslovnih dogodkov z uporabo računovodskih in neračunovodskih metod v skladu z državnimi in
mednarodnimi knjigovodskimi načeli;
* sestavljanje in tolmačenje raznih dokumentov, obrazcev in listin;
* skrb za davčne obveznosti podjetja;
* sodelovanje pri pogajanjih in sestavljanju raznih pogodb;
* sodelovanje pri trženju izdelkov, blaga ali storitev;
* sodelovanje pri organiziranju, vodenju in nadziranju raznih dejavnosti;
* uporaba sodobne tehnologije in racunalniških programov.
Po zaključku petletnega šolanja dobi absolvent naziv
izvedenca na področju uprave, financ in marketinga.
Zaposli se lahko v podjetjih in javni upravi. Lahko ustanovi samostojno podjetje.
Pridobljena diploma daje možnost nadaljevanja študija na katerikoli fakulteti.