Drzavni trgovski tehnični zavod in oddelek za geometre s slovenskim učnim jezikom Ziga Zois
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
Galerija
vai al working people

Gradnje, okolje in teritorij
Tehnološko področje

Predmetnik

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

Slovenski jezik in književnost

4

4

4

4

4

Italijanski jezik in književnost

4

4

4

4

4

Angleščina

3

3

3

3

3

Zgodovina

2

2

2

2

2

Matematika

4

4

3

3

3

Uporabna matematika

-

-

1

1

-

Pravo in ekonomija

2

2

-

-

-

Vede o zemlji in biologija

2

2

-

-

-

Fizika

3

3

-

-

-

Kemija

3

3

-

-

-

Tehnologije in tehnike grafičnega upodabljanja

3

3

-

-

-

Informatske tehnologije

3

-

-

-

-

Uporabne znanosti in tehnologije

-

3

-

-

-

Upravljanje gradbišča in varnost na del. mestu

-

-

2

2

2

Načrtovanje, gradnje in napeljave

-

-

7

6

7

Geopedologija, ekonomija in cenitve

-

-

3

4

4

Topografija

-

-

4

4

4

Telesna vzgoja

2

2

2

2

2

Katoliški verouk ali alternativne dejavnosti

1

1

1

1

1

skupaj - tedensko

36

36

36

36

36

Ob splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljih doseže absolvent smeri
Gradnje, okolje in teritorij specifične kompetence:
* na področju materialov, strojev in naprav za gradbeništvo, uporabe instrumentov za geodetske meritve in računalniških sistemov za grafično prikazovanje ter izračunavanje pri tehničnih in ekonomskih ocenah;
* grafične in projektantske, pri organizaciji gradbišč, upravljanja naprav in geodetskih posnetkov;
* pri ocenah zemljišč, stavb in ostalih sestavnih delov prostora ter v zvezi z odgovarjajočimi stvarnimi pravicami in katastrskimi operacijami;
* v zvezi z upravljanjem nepremičnin.
Po zaključku petletnega šolanja dobi absolvent naziv izvedenca za gradnje, okolje in teritorij.
Pridobljena diploma daje možnost nadaljevanja študija na katerikoli fakulteti.
Absolvent lahko po dveh letih prakse opravi državni izpit, ki ga usposablja za samostojni poklic
gradbenega izvedenca ali geometra.